[X]
Cách chọn nhân sự? Đừng tuyển những người quá giỏi, nên tuyển người có thái độ tốt - image atpsoftware-hotline on https://chia.li