[X]
Những câu nói của Jack Ma tỏ rõ quan điểm bá đạo của mình - image atpsoftware-hotline on https://chia.li