[X]
Phương pháp thu thập data khách hàng từ UID trên Facebook thành data chuẩn có SĐT, Tên, Giới Tính, Ngày Sinh, Địa Điểm,... - image atpsoftware-hotline on https://chia.li